2% – Ability Hub
Ability Hub este un grup de Unități Protejate cu activități în Economia Socială
Informații suplimentare pentru Candidați +4 0724 448 266
Informații suplimentare pentru Companii +4 0738 168 233

Redirecționează 2% pentru Ability Hub

Cum putem ajuta?

Completând formularul 230 redirectionezi Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit.

Formularul 230, este o metodă prin care oricine își poate redirecționa până la 3,5% din impozitul anual sau pentru o perioadă de până la doi ani către un ONG. Acest lucru înseamnă că acea sumă nu vă mai ajunge în bugetul statului ci vă fi direcționată către contul ONG-ului.

Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi vă putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

De ce este important?

Este important pentru că este dreptul tău de a decide în ce mod se pot utiliza aceșți bani și îți oferă posibilitatea de a susține recurent o cauză în care crezi. ONG-urile se bazează pe ajutorul comunitățîi și au nevoie de tine să iți poată continua activitatea.

Că să-ți faci o idee despre contribuția ta, gândește-te că suma pe care o acorzi nu depășește 20-30 de lei la un salariu minim pe economie. Calculul e simplu: identifică valoarea impozitului pe venit de pe fluturașul de salariu, înmulțește-o cu 12, iar apoi află cât reprezintă 3,5%.

Cum procedăm?

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

! Nu poți redirecționa dacă ai fost în concediu de îngrijire a copilului în anul precedent, ori dacă ai primit pensie neimpozabilă.

Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:

a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, fizice, fără domiciliu fiscal în România.

b) dacă doreșți să îl depunem noi, scanează și trimite formularul completat prin email la adresa: ana.peiu@abilityhub.ro
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţîi acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credinţă informațiile prevăzute de formular.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

În această situație, se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreuna cu acesta.

Cererea se depune împreuna cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul “Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.
Căsuţa ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”-se bifează în cazul în care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoita după expirarea perioadei de 2 ani.

În situaţia în care nu cunoașteți suma care poate fi virata, nu se vă completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal vă calcula şi vă vira suma admisă, conform legii.

Unde să redirectionezi?

Noi îți propunem să îți îndrepți atenția către Asociația Ability Hub.
Asociația promovează activitatea profesionala a persoanelor cu dizabilități, dezvoltând un sistem propriu de identificare, evaluare, consiliere și integrare a acestora pe piață muncii.

Colegii nostrii ajută aceste persoane să se dezvolte pe tot parcursul procesului de integrare pe piață muncii. După intgrarea acestora pe piață muncii, rămânem în strânsă legătură cu aceștia pentru a îi putea ajuta și îndrumă pe mai departe.

O dizabilitate nu dispare peste noapte, iar o persoană cu dizabilități, își dobândește independența cu ambiție, dar mai ales cu ajutor și atenție deosebita.

Astfel, misiunea noastră este aceea de a promova demnitatea umana și coeziunea sociala, plecând de la premisa că toți indivizii ar trebui să poată alege în mod liber direcția vieții personale și profesionale, să își dezvolte talentele și capacitățile la maximum.

Asociația Ability Hub, își propune să devina lider la nivel national în evaluarea, instruirea și îndrumarea tuturor persoanelor ce sunt afectate de efectele discriminării pe piață muncii din Romania.

Fondatorii grupului, cât și personalul acestuia, dispun de expertize multiple, generând valoare atât în relații instituționale, în societatea civila, dar preponderent în relațiile cu marii angajatori.

Persoanele cu dizabilități care lucrează în cadrul Unităților Protejate membre ale grupului dezvolta servicii și produse realizate la un înalt standard tehnic și profesional.

Rezultate pe care vă invitam să le sprijiniți:

• 400 persoane cu dizabilități active: recrutate, plasate, cu contracte active în prezent;
• 3000 de persoane consiliate la nivel national, dintre care 370 în căutarea unui loc de munca;
• Peste 11 ani experiență în domeniul social, cu precădere în plasarea pe piață muncii și adaptarea locurilor de munca pentru persoane cu dizabilități;
• 3 programe de formare dezvoltate pentru gestiunea conflictelor și îmbunătățirea relațiilor de cooperare și colaborare pentru toți angajații;
• 1 Sistem funcțional de identificare, consiliere, recrutare, plasare, mediere și adaptare a locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități, integrabile;
• Echipe formate 90% din persoane cu dizabilități.

Puteți descărca formularul 230 în format PDF, utilizând următorul link, sau din meniul din partea dreaptă.

Doriți o sesiune de consultanță adaptată companiei dumneavoastră?